Hvordan kjøpe en flybillett for noen andre (en steg-for-steg guide) (2024)

Når du beveger deg gjennom voksenlivet og samler mer ansvar (selv den typen du ikke vil ha), kan det komme en tid når du trenger å vite hvordan du kjøper en flybillett til noen andre.

Det er enkelt å kjøpe en flybillett for noen andre.Alt du trenger å gjøre er å sørge for at du har passasjerinformasjonen oppført nøyaktig slik den er på ID-en deres (førerkort, offentlig utstedt identifikasjonskort eller pass).Du kan bruke hvilken som helst betalingsform – selv om den ikke er knyttet til passasjeren.

Når det er sagt, har jeg kjøpt nok flybilletter til andre i løpet av årene til å vite at det ikke alltid er en jevn og problemfri prosess. Følgende er en trinn-for-trinn-guide for å gjøre det uten å få personen du kjøper billetten for til å hate deg for alltid (for å være inkompetent):

Innholdsfortegnelse

En liste over hva du trenger for å kjøpe en flybillett til noen andre

Uansett hvor du kjøper flybilletten fra eller hvordan du kjøper den, er det flere elementer du må oppgi for at kjøpet skal være gyldig. Følgende er en sjekkliste som går over de viktigste tingene du trenger for å bestille en flyreise til noen andre. Denne listen inkluderer, men er ikke begrenset til:

Grunnleggende informasjon

Grunnleggende informasjon som navn, alder, telefonnummer og adresse er viktige opplysninger som trengs for å registrere personen som billettinnehaver. Det er ikke annerledes enn å kjøpe en billett til deg selv.

1. Identifikasjon

Det er også nødvendig å bekrefte billettinnehaverens identitet for å bekrefte billetten til passasjeren. Gyldige former for identifikasjon inkluderer (men er ikke begrenset til) et førerkort, et pass, et grønt kort eller et statlig utstedt generelt identifikasjonskort.

Hvis du kjøper en billett for en (muligens enslig) mindreårig,denne veiledningen kan hjelpe.

2. Pass og VISA (hvis aktuelt)

Pass er et must hvis billettinnehaveren skal reise internasjonalt. Avhengig av destinasjonen kan det også være nødvendig med VISA for å gå ombord på flyet.

Dobbeltsjekk alltid for å sikre hva VISA-kravene er før du bestiller reiseruten! Jeg har feilet mange reiser i mine yngre år på grunn av forvirring om VISA og internasjonale reiser.

innbetaling

Når det gjelder å betale for selve billetten, er det ganske enkelt. Det viktigste å vite er at du kan bruke hvilken som helst betalingsmåte du vil – enten det er din, passasjerene eller en tredjepart (for eksempel en bedrift som kan finansiere reisen). Navnet og opplysningene om betalingsmåten som brukes trenger ikke samsvare med passasjerens navn og detaljer.

Følgende er viktig informasjon for å vite om du betaler med kredittkort eller bonuspoengsaldo:

1. Kredittkort

Den enkleste og mest effektive måten å kjøpe en flybillett for noen andre er å bruke kredittkortet ditt. Husk at billettinnehaverens informasjon må handle om billettinnehaveren, ikke kredittkortbrukeren.

Merk at noen flyselskaper vil kreve at passasjeren presenterer kredittkortet til en billettagent på flyplassen som en sekundær form for identifikasjon hvis noe går galt under innsjekkingsprosessen. Etter min erfaring er dette en svært sjelden forekomst, og det er ikke noe å bekymre seg for.

2. Frequent flyer poeng og miles

Frequent flyer miles (poeng) er et annet enkelt alternativ på grunn av deres fleksibilitet med hensyn til hvordan billetten kan gis.Du kan bruke bonusnummeret ditt for noen andreved enten å registrere en billett i personens navn ved å bruke milesellerkjøp/gavepoeng til dem direkte slik at de kan kjøpe billetten selv.

Det er også viktig å huske på at kravene og forskriftene vil variere avhengig av flyselskapet. Dobbeltsjekk alltid med det spesifikke flyselskapet for å sikre at du oppgir de riktige detaljene og dokumentene for å sikre at billettinnehaveren ikke har noen problemer under innsjekkingen på flyplassen.

Hvordan kjøpe en flybillett for noen andre (en steg-for-steg guide) (2)

Holder jobben deg jordet?

Lær hvordan du reiser MER mens du jobber mindre (uten å få sparken) med tips fra min dybdegående e-bok. Det er boken sjefen din ikke vil at du skal lese!
Klikk her for å lære mer

Den trinnvise prosessen

Som jeg nevnte tidligere, er det ikke så annerledes å kjøpe en flybillett for noen andre enn å kjøpe en til deg selv. Ikke overtenk dette!

Trinn 1: forskning

Før noe annet ønsker du å undersøke reglene og forskriftene til flyselskapet du kjøper fra – samt eventuelle restriksjoner som landet personen er i eller reiser til kan ha satt på plass.

Jeg kan ikke telle antall ganger jeg har kjøpt flybilletter i et utbrudd av barnelignende spenning, bare for å innse at jeg ikke gjorde nok research. Å måtte kansellere (eller ombestemme) en eksisterende flybillett er et svært kostbart forslag på grunn av alle gebyrene som er involvert.

Trinn 2: bekreftelse

Før du begynner å registrere informasjon eller betale, må du bekrefte detaljene for flyreisen. Disse detaljene kan inkludere datoen for flyturen og hvor personen skal fly til.

Jeg nevner dette som et veldig viktig skritt, fordi det ofte er vanskelig å vite den nøyaktige tidsplanen (og kravene) til en annen person. Det er enkelt å bestille flyreiser for oss selv, men det er et helt nytt nivå av forvirring og kaos når du gjør det for noen andre.

Når du har låst detaljene (for både flyreiser og personen du bestiller billetten for), er du klar til å gå videre til neste trinn.

Trinn 3: passasjerinformasjon

Registrer billetten i navnet til personen du kjøper billetten for. Selv om du betaler for en annens billett (eventuelt med ditt eget kredittkort), er det viktig at navnet ditt ikke står på billetten, siden du ikke er personen som bruker den.

Det er også veldig viktig at du staver navnet riktig!Et feilstavet navn på en flybillett er ikke alvorlighvis det er en mindre feil, men en større feil (som å ha et helt annet navn) vil forhindre at billetten er gyldig.

Trinn 4: velg en betalingsmetode

Hvis du betaler online, bør du kunne håndtere alt selv uten å kontakte kundestøtte.

Derimot,prosessen kan variere når du bruker bonuspoengsaldoer.De fleste flyselskaper bryr seg ikke om hvordan du bruker miles, men hvis du deler med noen andre, kan det hende at billettinnehaveren må kunne bevise at billetten ble gitt til dem. Dette er hovedsakelig fordi flyselskapene forbyr at poengene deres selges videre.

Like viktig som det er med andre betalingsformer, må all betalingsinformasjon være din slik at du blir belastet for billetten i stedet for personen du kjøper billetten for.

Å – vær oppmerksom på at airlines vil vanligvis belaste kredittkortet ditt umiddelbart etter et kjøp, så det er en annen grunn til å sørge for at all informasjonen er korrekt. Å måtte kansellere en reservasjon og starte på nytt kan være en skikkelig smerte.

Trinn 5: dobbeltsjekk alt!

Når du har fullført alle trinnene ovenfor, er det lurt å gå tilbake og gjennomgå alt for å forsikre deg om at det ikke er noen feil eller feil. Hvis alt virker bra og klart til å gå, er du klar til å kjøpe billetten!

Vanlige feil

Det er ikke mange feil man kan gjøre når man kjøper en flybillett for noen andre. Ved ganske enkelt å sørge for at all passasjerinformasjon er korrekt, bør du ikke støte på noen problemer når du kjøper flybilletter til andre.

Merk at det alltid er mulig å gjøre endringer på en flybillett etter at den er kjøpt – men det medfører vanligvis store gebyrer.

Er det til og med lovlig å kjøpe flybilletter til andre enn deg selv?

Så lenge personen med billetten har den registrert under sitt navn og gebyrene er betalt, så er det ingen grunn for et flyselskap til å nekte salget av den billetten.

Og bare så du vet, at noen andre kjøper billetten din kommer ikke til å skjule det faktum at duflyr med en arrestordre. All personlig informasjon på billetten er fortsatt din, så du overlister ikke noen. Tenkte bare jeg skulle kaste det ut der...

Hvordan kjøpe en flybillett for noen andre (en steg-for-steg guide) (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated:

Views: 6349

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.